1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He did not do anything."

"He did not do anything."

Dịch:Anh ta đã không làm bất cứ việc gì .

July 4, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/JulieTrn

"Anh ấy đã không làm gì hết" có thể chấp nhận dc mà


https://www.duolingo.com/profile/tdlong506

"anh ấy đã không làm điều gì cả" có thể chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/Will.Tran

Anh ấy đã chẳng làm gì cũng được chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/ChauDuong3

Cả vs hết khác nhau, tiếng việt thật đa dạng, biết chữ nào mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/thangnv1985

Add nên cập nhật câu trả lời tiếng việt cho phong phú. Vì tiếng việt nhiều cách nói mà ý nghĩa không khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/Taivt

"anh ta chẳng làm gì cả" why this sentence false?


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Đơn giản là bởi trong khi câu mẫu ở thì quá khứ đơn, mà bạn lại dịch trở thành câu hiện tại đơn! Thân.


https://www.duolingo.com/profile/Cnh842920

Ơ tại sao dùng did rồi mà còn cộng thêm do nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/_Harry-Potter_

do là động từ mà


https://www.duolingo.com/profile/netlt87

Add bổ sung đáp án: "anh ý đã không làm gì cả" nhé


https://www.duolingo.com/profile/Tuantuyhoapy

anh ấy đã không nói cho tôi bất kì thứ gì mà cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/BaBac8

Người dạy chưa hiẻu hét tiếng vn


https://www.duolingo.com/profile/chickenie

Anh ta đã không làm bất cứ một việc gì cx đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/TranNguyen999231

Anh ta đã không làm gì hết có thể chấp nhận đc mà


https://www.duolingo.com/profile/LincyNguye

Anh ấy đã không làm mọi thứ sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/HuyenVitamin

"Anh ấy đã không làm gì cả" có được không ạ?


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

Mình trả lời " Anh ta đã không làm gì cả " thì đúng nhé


https://www.duolingo.com/profile/rOssKi92

Anh ấy đã không làm thứ gì cả... câu tl này của tôi cũng nên được chấp nhận !!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.