Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He did not do anything."

Dịch:Anh ta đã không làm bất cứ việc gì .

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JulieTrn

"Anh ấy đã không làm gì hết" có thể chấp nhận dc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

anh ấy đã không nói cho tôi bất kì thứ gì mà cũng sai

8 tháng trước