"He did not do anything."

Dịch:Anh ta đã không làm bất cứ việc gì .

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JulieTrn

"Anh ấy đã không làm gì hết" có thể chấp nhận dc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

anh ấy đã không nói cho tôi bất kì thứ gì mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBac8

Người dạy chưa hiẻu hét tiếng vn

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.