"We are in a forest."

Dịch:Chúng tôi đang ở trong một cánh rừng.

July 4, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/ThaoLe114460

Khu rừng thì sao sai ta?


https://www.duolingo.com/profile/UayEt
  • 2880

Tất nhiên không thể word by word nhưng mà không nên dịch là "đang ở trong", và tất nhiên ngữ nghĩa thì chẳng sai, nhưng nếu bắt bẻ thì câu này với câu "we are being in a forest" phải dịch khác nhau, vậy câu trong đề này dịch đúng phải là "chúng tôi ở trong rừng", không có chữ đang being Đề nghị Mod và các bạn xem xét cho ý kiến


https://www.duolingo.com/profile/vietbao199

Exactly. Cứ thấy dư dư k đúng


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

We are in the forest

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.