"We are in a forest."

Dịch:Chúng tôi đang ở trong một cánh rừng.

July 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/UayEt
  • 1637

Tất nhiên không thể word by word nhưng mà không nên dịch là "đang ở trong", và tất nhiên ngữ nghĩa thì chẳng sai, nhưng nếu bắt bẻ thì câu này với câu "we are being in a forest" phải dịch khác nhau, vậy câu trong đề này dịch đúng phải là "chúng tôi ở trong rừng", không có chữ đang being Đề nghị Mod và các bạn xem xét cho ý kiến

March 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vietbao199

Exactly. Cứ thấy dư dư k đúng

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThaoLe114460

Khu rừng thì sao sai ta?

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

We are in a wood

August 22, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.