"Weareinaforest."

Dịch:Chúng tôi đang ở trong một cánh rừng.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaoLe114460

Khu rừng thì sao sai ta?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1387

Tất nhiên không thể word by word nhưng mà không nên dịch là "đang ở trong", và tất nhiên ngữ nghĩa thì chẳng sai, nhưng nếu bắt bẻ thì câu này với câu "we are being in a forest" phải dịch khác nhau, vậy câu trong đề này dịch đúng phải là "chúng tôi ở trong rừng", không có chữ đang being Đề nghị Mod và các bạn xem xét cho ý kiến

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

We are in a wood

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.