1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They have produced more beer…

"They have produced more beer this year."

Dịch:Họ đã sản xuất nhiều bia hơn trong năm nay.

July 4, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuyenVitamin

"Họ đã sản xuất thêm bia trong năm nay" liệu có được không ạ?


https://www.duolingo.com/profile/hocgap

Có lẽ được


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

tức là sản xuất nhiều bia hơn năm nay, hay năm nay sản xuất nhiều bia hơn :v


https://www.duolingo.com/profile/Hoemai

Trả lời đúng y đáp án nhưng sai


https://www.duolingo.com/profile/tsunablake

3 từ cuối khó nghe vãi @@


https://www.duolingo.com/profile/cubuonkute

họ đã sản xuất nhiều bia năm nay sao sai vậy ak?


https://www.duolingo.com/profile/VitCng4

Điên quá lúc producer, lúc produced

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.