Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con tàu"

Dịch:The ship

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonUniquel

a boat cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

mình lại tưởng tàu hỏa cơ :'(

4 năm trước