"Cô ấy ăn đường."

Dịch:She eats sugar.

July 4, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.