1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy ăn đường."

"Cô ấy ăn đường."

Dịch:She eats sugar.

July 4, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thinhtangd

trong trường hợp nào eat thêm 's' hoc ko thêm v mọi người


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

cơ bản là: nếu chủ ngữ là số ít thì động từ thêm s hoặc es, nếu chủ ngữ là số nhiều thì động từ giữ nguyên (I-tôi là số ít, nhưng động từ giữ nguyên).


https://www.duolingo.com/profile/crocket991

Chính xác là chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít thì động từ thêm e,es I= ngôi thứ nhất số ít we= ngôi thứ nhất số nhiều. you= ngôi thứ 2 số ít(hoặc nhiều tùy theo bạn đang nói với nhiều hay ít người) he,she,it=ngôi thứ 3 số ít they= ngôi thứ 3 số nhiều còn danh từ thì bạn thấy nó dùng thay cho chữ nào thì nó tương tự *ngôi thứ 1 nghĩa là nói về chính mình hoặc có mình thuộc trong đó ngôi thứ 2 là người đang nói chuyện trực tiếp với mình ngôi thứ 3 là người vắng mât và được nói trong câu truyện. nếu bạn chưa hiễu về cách dùng thì cứ google.!

Không có việc gì khó,đã có dr.google!! :D

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.