1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you have any other dresse…

"Do you have any other dresses?"

Dịch:Bạn có những cái đầm nào khác không?

July 4, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/isaacnguyen29

Dress có thể dịch là cái đầm được mà?


https://www.duolingo.com/profile/bichtram1104

bạn có cái đầm nào khác không cũng đúng theo cách nói người việt


https://www.duolingo.com/profile/waitry

Đầm với váy thì khác gì nhau ?


https://www.duolingo.com/profile/D.K_1112

váy với đầm thì khác gì nhau á???


https://www.duolingo.com/profile/HuuTuong53

"bạn còn cái đầm nào khác không?" cũng hợp lí mà ta.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Do you have any other dresses, do you have any other dresses

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.