1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you have any other dresse…

"Do you have any other dresses?"

Dịch:Bạn có những cái đầm nào khác không?

July 4, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/isaacnguyen29

Dress có thể dịch là cái đầm được mà?


https://www.duolingo.com/profile/bichtram1104

bạn có cái đầm nào khác không cũng đúng theo cách nói người việt


https://www.duolingo.com/profile/HuuTuong53

"bạn còn cái đầm nào khác không?" cũng hợp lí mà ta.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Do you have any other dresses, do you have any other dresses


https://www.duolingo.com/profile/Cuong245652

Váy là "skirt" chỉ từ thắt lưng trở xuống, mặc váy thì phải có thêm áo để che phần trên (trừ mặc hở hang hoặc muốn k dâm). Còn đầm thì ko cần mặc thêm áo. Nên đầm và áo là khác nhau nhé.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.