"We have a horse."

Dịch:Chúng tôi có một con ngựa.

July 4, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kientran7

chúng tôi có 1 con ngựa ?


https://www.duolingo.com/profile/Huy46388

Ghi tiếng Việt mà nhầm thành tưởng ghi tiếng Anh


https://www.duolingo.com/profile/xuanxiu234

Nói mãi k được


https://www.duolingo.com/profile/Huyn155602

Hôm qua lúc 12 thức


https://www.duolingo.com/profile/inhNgcGiaH

We have a horse có nghĩa là chúng tôi có một con ngựa


https://www.duolingo.com/profile/TranAnh408879

Tại sao lại đọc horse mà mình cứ nghe là horses nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NghaNguync6

air←→ x V V v W d←← s{ s2$1001$$$¢¢1 x.•

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.