"We have a horse."

Dịch:Chúng tôi có một con ngựa.

July 4, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kientran7

chúng tôi có 1 con ngựa ?

January 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuha124267

tôi bấm vao chu w cung thành chu ư

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguynsa9

SUMOVINH

February 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Huy46388

Ghi tiếng Việt mà nhầm thành tưởng ghi tiếng Anh

June 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/vananhvo2

Chúng tôi có con ngựa với chúng tôi có một con ngựa có khác gì nhau thế mà nó cũng cho sai

July 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/xuanxiu234

Nói mãi k được

August 3, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.