1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cái màn ảnh ở trên bàn."

"Cái màn ảnh ở trên bàn."

Dịch:The screen is over the table.

July 4, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/na95.ct

dùng từ on vs desk đc ko? the screen is on the desk? nếu ko giải thích hộ mình với :'(


https://www.duolingo.com/profile/ngoctu_pi

mình cũng k hiểu tại sao dùng over

Learn English in just 5 minutes a day. For free.