"The cats drink milk in the morning."

Dịch:Những con mèo uống sữa vào buổi sáng.

July 4, 2014

12 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/namnhicd

Con mèo còn sướng hơn cả con người


https://www.duolingo.com/profile/paPum1

cho mình hỏi tại sao không dùng on hoặc at ma dùng in. ý nghĩa và cách dùng các giới từ đó với các buổ hay nơi chốn như thế nào thế các bạn và ad


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhoangadhp

in the morning-->chỉ buổi on the Sunday-->chỉ ngày at thì nhiều cách dùng...nhưng nói chung at không dùng với thời gian mấy


https://www.duolingo.com/profile/nguyeduytung

sáng mình nhịn đói đi làm hjc


https://www.duolingo.com/profile/tuyetdon

thôi mà đừng buồn bạn nhé chỉ là thí dụ thôi chứ mình nghĩ VN làm gì dư sữa để cho mèo?


https://www.duolingo.com/profile/ThanhHien934521

Tôi thấy buồn lắm bạn ơi ! hu, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu


https://www.duolingo.com/profile/ji9.duolingo

mình trả lời: " the cat drinks milk in the morning " vẫn bị sai là làm sao :(


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"những con mèo uống sữa vào buổi sáng" . Ở đây là những con mèo , không phải một con mèo . Bạn coi lại đi


https://www.duolingo.com/profile/phchnhng

bạn vẫn học à tớ thấy cái này cậu đăng lâu rồi mà


https://www.duolingo.com/profile/CuongNguye921911

Bạn đã xem phim kinh dị chưa còn mình thì thấy chẳng đáng sợ tí nào


https://www.duolingo.com/profile/Jiaruon_Dragneel

Mình nhập "Những chú mèo uống sữa vào buổi sáng" mà nó báo là sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.