Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The cats drink milk in the morning."

Dịch:Những con mèo uống sữa vào buổi sáng.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuyetdon

thôi mà đừng buồn bạn nhé chỉ là thí dụ thôi chứ mình nghĩ VN làm gì dư sữa để cho mèo?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/paPum1

cho mình hỏi tại sao không dùng on hoặc at ma dùng in. ý nghĩa và cách dùng các giới từ đó với các buổ hay nơi chốn như thế nào thế các bạn và ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/namnhicd

Con mèo còn sướng hơn cả con người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyeduytung

sáng mình nhịn đói đi làm hjc

4 năm trước