1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The cats drink milk in the m…

"The cats drink milk in the morning."

Dịch:Những con mèo uống sữa vào buổi sáng.

July 4, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuyetdon

thôi mà đừng buồn bạn nhé chỉ là thí dụ thôi chứ mình nghĩ VN làm gì dư sữa để cho mèo?


https://www.duolingo.com/profile/ThanhHien934521

Tôi thấy buồn lắm bạn ơi ! hu, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu


https://www.duolingo.com/profile/nguyeduytung

sáng mình nhịn đói đi làm hjc


https://www.duolingo.com/profile/namnhicd

Con mèo còn sướng hơn cả con người


https://www.duolingo.com/profile/paPum1

cho mình hỏi tại sao không dùng on hoặc at ma dùng in. ý nghĩa và cách dùng các giới từ đó với các buổ hay nơi chốn như thế nào thế các bạn và ad


https://www.duolingo.com/profile/Jiaruon_Dragneel

Mình nhập "Những chú mèo uống sữa vào buổi sáng" mà nó báo là sai


https://www.duolingo.com/profile/son351587

Bữa sáng với buổi sáng khác nhau chỗ nào

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.