"Cô gái"

Dịch:Girl

July 4, 2014

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hip279756

Girl đúng mà

December 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trang415856
April 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThanhTam78091

Girl nay moi dung

August 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Mochi_Matcha

hot girl

February 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/fox12312

Hello every boby!!@

July 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/vauvai

Hot boy

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LHongMy

girl là đúng dồi

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lovethird

đáp án đúng là girl

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anrZFU

Đúng !

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/0961368656

Girl is collectors

December 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FakeDanTDM

có được dùng ''the girl'' không?

February 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrngQuangB3

Hi hi

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thai54576

girl dung ma

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyenbaok10

Girl la tot nhay

August 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chi_lolo

" Cô gái"

Dịch:Girl

October 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tuyet906994

Gril

January 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/wuyson123

girl mới đúng chứ Tuyet906994

April 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynMun8

Tại sao sai khi chữ Girl chỉ có một why?

March 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thungan724383

Dung

March 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Lalinhhoang

sao mk ghi girl sai mà ghi Girl mới đúng

May 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhamPuppy

Đúng mà

July 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/n4U3B

hjkijjnjjiiikmbhhgcfhj

July 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AnDo438370

J

August 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HoaiHoaiPh

Cảm ơn các bạn

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thkiu10

J

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/QuchLTng

Sorry vì chữ gỉl

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhamHaiHau1

girl à fuck

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Thi587270

Dáp án chính xác vẫn là girl

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hng254625

Fuck you bọn mày, vì mày ngu vkl , chỉ bố mày god thôi

March 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AkiraKrusu

Girl đúng mà nhỉ :v

June 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.