"Chúng ta không ở trong tháng tư, nhưng ở trong tháng mười."

Dịch:We are not in April, but in October.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuongbui
vuongbui
  • 13
  • 10
  • 5
  • 5
  • 4

we are not in april,but we are in october

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.