"Chúng ta không ở trong tháng tư, nhưng ở trong tháng mười."

Dịch:We are not in April, but in October.

July 4, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vuongbui

we are not in april,but we are in october

July 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.