Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta không ở trong tháng tư, nhưng ở trong tháng mười."

Dịch:We are not in April, but in October.

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuongbui
vuongbui
  • 13
  • 10
  • 5
  • 5
  • 4

we are not in april,but we are in october

0
Trả lời4 năm trước