1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์เคร…

"พวกเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง"

แปลว่า:They have developed a motor.

January 4, 2020

ความคิดเห็น


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

    They have developed an engine... I think motor is different with engine.

    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย