Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy thì nổi tiếng trong số những học sinh."

Dịch:He is popular among the students.

4 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"nổi tiếng" sao lại dịch là "popular",còn "famous" lại sai? Duolingo admin xem lại dùm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Các bạn cho mình hỏi là mạo từ "the" dùng như thế nào và nhớ sao cho dễ nhớ nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongnguyen2605

"he is famous among the students " ko dc à???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Sao không dùng "famous" cho nổi tiếng được???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tiennt1

Mình cũng nghĩ như bạn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dark_knight_hp

dùng popular thay vì dùng famous còn bất hợp lý hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/namdoong

students là số nhiều! sao phải dùng mạo từ "the" nhỉ? Khi nào thì dùng mạo từ hả các bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Popular dùng trong câu này không hợp @@! Thấy famous chuẩn hơn :|

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenDang3

Sao ko dùng wellknown đc nhỉ? Mình nghĩ dùng từ này hay hơn chứ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IAmVinh

Famous dùng cho người chứ nhỉ, còn popular dùng cho vật hay sự kiện chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hthanh17

he is popular among the students vì ít khí sử dụng pupil lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhi538963

Pupils la gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Songsinh259

Học sinh đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kamiyakaor

Popular ???tại sao ko phải famous

2 năm trước

https://www.duolingo.com/batsatla

Vì phải chọn tất cả câu đúng chứ sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quangviet411

Sao không dùng "famous" nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is popular among the students, He is popular among students, He is popular a mong the pupils

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang597959

Nhiều cách quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MomTrn

Tại sao ko được dùng từ "Famous"

6 tháng trước