Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has water."

Dịch:Cô ấy có nước.

4 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ruouvang

Đặt câu này trong hoàn cảnh như thế này, một người hỏi một nhóm bạn rằng: "có ai mang theo nước không vậy?", thì một bạn khác sẽ chỉ vào cô ấy và nói " cô ấy có nước". Mình thấy đâu có gì tối nghĩa!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhu434386

Bạn nói gì vậy mình ko hiểu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/anh145273

Mình cũng vậy

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/VuongTruong123

nhu vay co dung ko cac ban hay giup minh tim ra dung sai thanks you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kimluat1

Has dug cho so it have dung cho so nhiu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VcThnh2

Xinloi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyBach1

Bạn có biết "go" là gì?, nhớ phải dịch.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrit7

Cậu nói đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phungminh01

Đặt câu này trong hoàn cảnh như thế này, một người hỏi một nhóm bạn rằng: "có ai mang theo nước không vậy?", thì một bạn khác sẽ chỉ vào cô ấy và nói " cô ấy có nước". Mình thấy đâu có gì tối nghĩa!?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy10122005

co ay co nuoc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhQuc2

Cô ấy có nước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenNguye750104

Thanks mọi người... Nhờ Mọi người mà e hỉêu thêm...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuThuHng2

Go là đi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mynameyen1

She has.....

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongTrngHi6

Câu này không hay

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/qunhanh850205

Tại sao tôi đúng mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynTunPh24811

Nhấn lộn

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/BoAHV4

Sai rồi

3 tuần trước

Thảo luận liên quan