1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This mirror must belong to m…

"This mirror must belong to me."

Dịch:Cái gương này phải thuộc về tôi.

July 5, 2014

13 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Mirror mirror on the wall , who's the fairest mod of them all? :-)

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

That is not Huysan :D.

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/toandkt

Lỗi chính tả: từ "này" đang viết là "ngày"

September 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TuanNghia9193

gương này phải thuộc về tôi

March 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Yes, that mirror belongs to you. But this girl must belong to me.

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Rien_parfait

Cái gương này hẳng là thuộc về tôi vẫn có nghĩa vẫn đúng nhá

October 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Sn2Wpc

Giống như đáp án tại sao cho là sai

June 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ice_Crystals

Mirror, mirror on the wall...

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haumonannai

Chúng ta không thuộc về nhau πππππππππππ

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nkvhp

"Cái gương này phải thuộc về Tao" is incorrect :))

June 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nam660031

haha

January 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Tôi trả lời chỉ sai chữ C thay vì viết in, tôi viết thường và kết quả SAI. Khó quá!

February 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Tại sao tôi viết đúng như đáp án cũng SAI. Có lẽ bỏ buổi học này vì không thể nào hoàn thành bài học được!

February 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.