"Thismirrormustbelongtome."

Dịch:Cái gương này phải thuộc về tôi.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Mirror mirror on the wall , who's the fairest mod of them all? :-)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

That is not Huysan :D.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Lỗi chính tả: từ "này" đang viết là "ngày"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNghia9193

gương này phải thuộc về tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Yes, that mirror belongs to you. But this girl must belong to me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Rien_parfait

Cái gương này hẳng là thuộc về tôi vẫn có nghĩa vẫn đúng nhá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Mirror, mirror on the wall...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nkvhp

"Cái gương này phải thuộc về Tao" is incorrect :))

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 303

Giống như đáp án tại sao cho là sai

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.