"Cô ta hiện giờ là một người mẫu."

Dịch:She is currently a model.

July 5, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BiQuangAnh2

Lúc thì đứng trước tobe, lúc thì đứng sau. Bọn này nó ngáo hết rồi

November 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThuyTrang73493

chúng ta gần đến đó không

July 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/khoa592851

Sao câu khac lại ntn : we curently do not have the water

August 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HThnhVit

currently là trạng từ tại sao đứng sau be

August 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

Trạng từ đứng sau to be và trước động từ thường

August 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/goku570631

"Now she is a model" sai à ?

May 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/congtuyen07

she is a model currently

May 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nongxuanhuy

đáp án 2 sao lại k đúng nhỉ?

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

She is currently my girlfriend.

August 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khituong

"now she is a model" không đucợ à?

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/daiquang95

tui nghĩ now là chỉ hiện tại ngay thời điểm này. còn câu này có nghĩa là bây giờ(khoảng thời gian này,gần đây), cô ấy là người mẫu thì dùng currently nó hợp lý hơn

December 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoangnhien09

m cũng trả lời thế mà báo sai :( ko hiểu lắm

December 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/finalform123

me too

June 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/gauyeukem1612

currently: hiện hành ??

November 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tracngoclinh

currently, she is a model. sai sao?

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Endr0z

minh cung ghi vay ma` wrong ??

October 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vukiem22

bế tắc

April 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LTrungHiu938337

Ra lò 5v Rrg9ovfe youth được thể Zone danh hiệu c đ ex

October 10, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.