Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta hiện giờ là một người mẫu."

Dịch:She is currently a model.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tracngoclinh

currently, she is a model. sai sao?

1 năm trước