"Ireadamagazine."

Dịch:Tôi đọc một tờ tạp chí.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nongxuanhuy

'tôi đọc một cuốn tạp chí' có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/immigrationlaw

nếu dịch I read a magazine. là Tôi đọc một tờ tạp chí. thì trường hợp Tôi đọc một cuốn tạp chí cũng phù hợp nhưng về ngữ nghĩa thì 1 tờ lại khác một cuốn. Các mod giải thích hộ.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dzung10

Tôi đọc 1 cuốn tạp chí.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khoa107966

Một cuốn, vì một tờ phải là "page of magazine"

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.