"I can love."

Dịch:Tôi có thể yêu.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I can love. But I don't have much money.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Money isn't important. I can be your girlfriend. Sorry, I'm just kidding!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Oh, You are very cute!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Thanks!!! But you know, I'm not pretty as your future wife. Maybe! :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

:)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/peter3939

Love is wonderful thing in the world

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LongTng

everybody can love :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IwilFly

I will love an angel

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuongwin

i am going to love you again..........

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
  • 22
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

:) so cute

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangDuy2004

cần gì có thể yêu, ai mà chả có thể yêu được!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmThThoNg2

Theo mình biết thì tiếng Anh đọc can/ can't khác nhau ở chỗ: can sẽ đọc rất lướt, khẽ, k rõ kiểu âm ơ ( cờn đọc nhẹ nhàng) còn can't đọc rõ như trong bài. Khi nghe đọc mình cứ tưởng tôi không thể yêu. :((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GohanV

I can love I can be hurt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Victor225953

Love is blind :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/susan37462

You can love ? But , I can't

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.