"I can love."

Dịch:Tôi có thể yêu.

July 5, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

I can love. But I don't have much money.


https://www.duolingo.com/profile/Ice_Crystals

Money isn't important. I can be your girlfriend. Sorry, I'm just kidding!


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Oh, You are very cute!


https://www.duolingo.com/profile/Ice_Crystals

Thanks!!! But you know, I'm not pretty as your future wife. Maybe! :)


https://www.duolingo.com/profile/peter3939

Love is wonderful thing in the world


https://www.duolingo.com/profile/LongTng

everybody can love :))


https://www.duolingo.com/profile/QuangDuy2004

cần gì có thể yêu, ai mà chả có thể yêu được!


https://www.duolingo.com/profile/PhmThThoNg2

Theo mình biết thì tiếng Anh đọc can/ can't khác nhau ở chỗ: can sẽ đọc rất lướt, khẽ, k rõ kiểu âm ơ ( cờn đọc nhẹ nhàng) còn can't đọc rõ như trong bài. Khi nghe đọc mình cứ tưởng tôi không thể yêu. :((


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Động từ : Can /kæn/ (nghe như âm e), can't /kɑ:nt/ (nghe như âm a:). Bây giờ giao tiếp thường dùng cannot /'kænɒt/ như trong bài.


https://www.duolingo.com/profile/GohanV

I can love I can be hurt


https://www.duolingo.com/profile/susan37462

You can love ? But , I can't


https://www.duolingo.com/profile/IwilFly

I will love an angel


https://www.duolingo.com/profile/tuongwin

i am going to love you again..........


https://www.duolingo.com/profile/NgocMai829671

Ai chả có thể iu! Nói làm chi!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.