"I can love."

Dịch:Tôi có thể yêu.

7/5/2014, 4:16:17 AM

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I can love. But I don't have much money.

8/10/2015, 8:51:59 AM

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Money isn't important. I can be your girlfriend. Sorry, I'm just kidding!

10/2/2016, 6:38:03 AM

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Oh, You are very cute!

10/3/2016, 8:02:45 AM

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Thanks!!! But you know, I'm not pretty as your future wife. Maybe! :)

10/3/2016, 1:22:37 PM

https://www.duolingo.com/Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

:)

7/5/2014, 4:16:17 AM

https://www.duolingo.com/peter3939

Love is wonderful thing in the world

11/20/2015, 7:03:15 AM

https://www.duolingo.com/LongTng

everybody can love :))

12/6/2015, 1:26:00 AM

https://www.duolingo.com/IwilFly

I will love an angel

3/13/2015, 1:21:53 PM

https://www.duolingo.com/tuongwin

i am going to love you again..........

7/12/2015, 3:45:39 AM

https://www.duolingo.com/thaolu2
  • 22
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

:) so cute

1/4/2016, 11:29:35 PM

https://www.duolingo.com/QuangDuy2004

cần gì có thể yêu, ai mà chả có thể yêu được!

7/11/2015, 2:15:45 PM

https://www.duolingo.com/PhmThThoNg2

Theo mình biết thì tiếng Anh đọc can/ can't khác nhau ở chỗ: can sẽ đọc rất lướt, khẽ, k rõ kiểu âm ơ ( cờn đọc nhẹ nhàng) còn can't đọc rõ như trong bài. Khi nghe đọc mình cứ tưởng tôi không thể yêu. :((

3/23/2017, 11:10:16 AM

https://www.duolingo.com/GohanV

I can love I can be hurt

6/26/2017, 11:24:47 PM

https://www.duolingo.com/Victor225953

Love is blind :)

1/7/2018, 7:57:14 AM

https://www.duolingo.com/susan37462

You can love ? But , I can't

1/18/2019, 2:46:48 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.