Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is there a life after death?"

Dịch:Liệu có một cuộc sống sau khi chết không?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

To be or not to be? The ultimate question

4 năm trước