"The white hat is not for my grandmother."

Dịch:Chiếc mũ trắng không phải dành cho bà tôi.

July 5, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

cái mũ trắng không phải để cho bà tôi

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThaoLy2064

"cái nón trắng không phải của bà tôi" tại sao sai?

September 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Cái mũ trắng không phải giành cho bà tôi . Sai ở chỗ nào???

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Đkm! Thế lồn nào thế này

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Địt con mẹ dọch như lồn

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Địt mẹ

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Đáp án thế lồn nào thế này!!!!!

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

Địt con mẹ đáp án như lồn

August 15, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.