"Chúng không phải là của bạn."

Dịch:They are not yours.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyLock

It is not yours ko dc hak Ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tandattn

It is là nó mà bạn ở đây là chúng nó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

uhm..thank nhá..hiểu rùi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiHunh

Tại sao là yours mà không phải là your?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanguyen610

vì nó đứng sau động từ to be, rê chuột vào có giải thích đó bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DipNgc

They are not belong to you cũng được tính là đúng chứ bạn.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.