"Chúng không phải là của bạn."

Dịch:They are not yours.

July 5, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/HuyLock

It is not yours ko dc hak Ad


https://www.duolingo.com/profile/tandattn

It is là nó mà bạn ở đây là chúng nó


https://www.duolingo.com/profile/HuyLock

uhm..thank nhá..hiểu rùi


https://www.duolingo.com/profile/MaiHunh

Tại sao là yours mà không phải là your?


https://www.duolingo.com/profile/hanguyen610

vì nó đứng sau động từ to be, rê chuột vào có giải thích đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/DipNgc

They are not belong to you cũng được tính là đúng chứ bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.