"Did you find the book?"

Dịch:Bạn đã tìm thấy cuốn sách?

July 5, 2014

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

"bạn đã tìm thấy cuốn sách chưa"

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"bạn đã tìm cuốn sách chưa?" và "bạn đã tìm thấy cuốn sách chưa?" cái nào hợp lý hơn. Nếu là tìm ra thì phải là "find out" chứ nhỉ? Ai giải thích giúp mình với.

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrungHiepT

bạn đúng rồi á. Find out mới là "tìm thấy"

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

ta thấy câu đầu đề là " did you find the book " . Các bạn thấy chữ "find" và nghĩ phải dịch là "tìm" . Thực tế hành động của động từ "find" trong câu là ở thì quá khứ ( past tense ) . Nếu câu là thể khẳng định thì động từ "find" sẽ được viết thành "found" nghĩa là "đã tìm thấy" . Nhưng vì câu này ở thể nghi vấn nên ta có trợ động từ "did" ở đằng trước và động từ "find" giữ nguyên . Điều đó làm các bạn nghĩ là chỉ dịch là "tìm" . Thực tế ta phải dịch là "tìm thấy " vì "did you find" chính là "you found" ở thể nghi vấn

do đó , đáp án "Bạn đã tìm thấy cuốn sách chưa ? " là hoàn toàn chính xác

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chipbom.83

lovallothers: bạn báo với mẹ bạn là bạn bị thất lạc quyển sách, mẹ bạn chỉ muốn hỏi hành động "Bạn đã (cố gắng) tìm quyển sách chưa?" -> theo mình dịch find là "tìm" vẫn có thể chấp nhận được. Thân.

March 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgocTaiNgu1

Mình ghi " bạn đã tìm thấy quyển sách " bị sai. Phải ghi " cuốn sách " mới đúng????? Quyển sách với cuốn sách có gì khác nhau????

October 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/machi1611

'bạn đã tìm quyển sách à ' thì không đc -,-

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrnnhHuy2

Tiếng anh là câu hỏi. Tiếng việt là câu khẳng định. Kỳ lạ ???????????????

January 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TranThiThu38960

"Chưa" nữa chứ

April 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/redstrike

book mà cứ tưởng bug =.=

May 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LanAnh1987

câu hỏi: Did you find the book? đáp án: Bạn đã kiếm ra cuốn sách phải không? trả lời: bạn đã tìm ra cuốn sách phải không? có gì khác nhau trong tiếng việt à? ai chỉ mình với!

June 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DucMJM
  • 1498

"Tìm ra" với "tìm thấy" có khác nhau ko nhỉ mọi người.

July 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thithnh7

Tôi đã trả lời đúng theo phát âm là "Did you find the book" sao lại báo là không chính xác

September 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

"Tìm ra" hay "tìm thấy" thực ra ý nghĩa có khác gì nhau? Có cảm giác bị cướp mất thành tích oan uổng. Đã báo khiếu nại hix.

October 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thuyvantra1

kiếm với tìm có nghĩa như nhau

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LuongHongd

Bạn đã tìm thấy cuốn sách rồi à sao lại sai

November 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhViet-

Tôi thấy đây là câu hỏi mà đáp án lại là câu khẳng định. Mod giải thích với

June 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NhUyn911068

Yêu cầu học lại tiếng Việt thật tốt. Học tiếng Việt kém còn bắt người khác học kém theo à?

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NhUyn911068

Khong thể chấp nhận được đứa học ngu tiếng việt mà đi dạy người học tiếng việt từ bé

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NhUyn911068

Không lên trang này nữa. Học ngu tiếng việt mà máy móc bắt người khác phải rập khuôn theo

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hngn740011

Đúng

July 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DucanhPho

"cuốn sách" hay "quyển sách" đều là dịch đúng!

November 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/n00thanh

Bạn đã tìm thấy quyển sách? viết vậy mà cũng ko chịu

December 13, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.