1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "หมาของฉันเล่น"

"หมาของฉันเล่น"

แปลว่า:My dog plays.

January 7, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KornwipaKh

The answer that was My dog play. Is it correct same?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.