"Quyển sách là về con chó."

Dịch:The book is about the dog.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KiwiDang

The book is about a dog.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu_Dang

Con chó trong quyển sách không xác định nên không thể dùng mạo từ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nvl611

Sao lại là" the dog "vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/liveactually

The book is about dog

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.