Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quyển sách là về con chó."

Dịch:The book is about the dog.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KiwiDang

The book is about a dog.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu_Dang

Con chó trong quyển sách không xác định nên không thể dùng mạo từ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nvl611

Sao lại là" the dog "vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/liveactually

The book is about dog

4 năm trước