"Do you want to wait?"

แปลว่า:คุณอยากรอมั้ย

January 10, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

"มั้ย" พ่องงง


https://www.duolingo.com/profile/Eddie_25

*มั้ย*ตรวจสอบด้วย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

คุณอยากรอไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย