"Tôi có muối và nước."

Dịch:I have salt and water.

July 6, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Bosie-Bosie

I've got cũng được mà

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngocminh2005

CÒn hay nữa

February 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lonluoi

hay

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Libra...

I have some salt.

I have some water.

Agh...!

Salty water!!!

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/honhi2b

sai bét

February 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhuongAnh38636

Là sao

August 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HipKhachCn

Can ơn ad

October 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tranducphuhp9x

i have the salt and water có được không?

July 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.