"I will see my brother tonight."

แปลว่า:ฉันจะเจอพี่ชายของฉันคืนนี้

January 12, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Abacubu

ฉันจะเจอน้องชายของฉันคืนนี้ ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย