1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Is she not your wife?"

"Is she not your wife?"

Dịch:Cô ấy không phải là vợ của bạn à?

July 6, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hainh2k3

Cô ấy không phải là vợ của cậu à?


https://www.duolingo.com/profile/minh814610

Mình lỡ nói sai cha rồi


https://www.duolingo.com/profile/GeminiPula

có phải cô ấy không phải là vợ của bạn ? không đúng sao ad?


https://www.duolingo.com/profile/PhanVanThanh

Cô ấy không phải là vợ của bạn sao? = Cô ấy không phải là vợ của bạn à? Phải không các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/LaciePhan

có phải cô ấy không phải vợ bạn? tại sao lại sai ạ


https://www.duolingo.com/profile/khanhvuminh

cô ấy có phải vợ bạn không?


https://www.duolingo.com/profile/haigiait

Đề nghị câu này thay cái từ "à" bằng dấu "?" dùm .


https://www.duolingo.com/profile/Minhtran278

Trả lời câu này rất là mệt.


https://www.duolingo.com/profile/N8XMj

Cho mình hỏi. Khi nào dùng "is" đứng đầu câu hỏi ạ. Xin cảm ơn ạ


https://www.duolingo.com/profile/Thch581405

Not, she is my wife


https://www.duolingo.com/profile/dorain_1795

Đối với câu tl đúng sai thì khi nào dùng do khi nào dùng it is ạ


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Cô ấy có phải vợ bạn không? thì bị sai


https://www.duolingo.com/profile/TmHSPK

Cô ấy không phải là vợ của bạn à không đúng sao ạ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.