"I like your name."

แปลว่า:ฉันชอบชื่อของคุณ

January 13, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natthaviro

ผมชอบชื่อของคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย