Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm ơn, nói cho tôi biết ."

Dịch:Please, tell me.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyLock

please, tell me know sao ko dc z

4 năm trước

https://www.duolingo.com/FaithNmn

The same here. Please tell me know considers as a wrong answer :-(

4 năm trước