"Làm ơn, nói cho tôi biết ."

Dịch:Please, tell me.

July 6, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuyLock

please, tell me know sao ko dc z

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/FaithNmn

The same here. Please tell me know considers as a wrong answer :-(

August 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.