"Làm ơn, nói cho tôi biết ."

Dịch:Please, tell me.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyLock

please, tell me know sao ko dc z

4 năm trước

https://www.duolingo.com/FaithNmn

The same here. Please tell me know considers as a wrong answer :-(

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.