1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She knows the content of the…

"She knows the content of the box."

Dịch:Cô ấy biết sức chứa của cái hộp.

July 6, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

The content of the box ở đây nhằm chỉ dung lượng, dung tích của cái hộp


https://www.duolingo.com/profile/lechiengd

lần thứ 2 sai ở câu cuối cùng @@. chỉ vì từ " được " của thím ad


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Đáp án dịch gượng gạo quá


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng là thế, cái này là do lỗi của người dịch chưa hiểu hết được ý câu, mình mới chỉnh lại câu này nhé. Thanks bạn


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

mình vẫn thấy dịch là "cô ấy biết nội dung của chiếc hộp" là hợp lý hơn bởi vì mình nghĩ nội dung có thể chỉ vật chất và cũng có thể chỉ tinh thần


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thật ra content ở đây dịch là dung lượng, dung tích nhé bạn, nó ý chỉ sức chứa của cái bình, chứ nội dung nghe không hợp lắm


https://www.duolingo.com/profile/binhminh01

Không phải dung tích cái hộp là volume ak.?


https://www.duolingo.com/profile/lamhien85

cô ấy biết trong hộp chứa gì

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.