"Người bảo vệ đuổi theo cậu bé."

Dịch:The guard runs after the boy.

July 6, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anh.vn

dùng từ catch có được không ad? the guard catches the boy

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/srono

Mình hiểu catch thì gần như là tóm được. Run after hoặc là chase thì sát nghĩa hơn. Đáp án cũng không có từ chase thì phải.

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anh.vn

thank bạn nhé!

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanhblack

Câu này có thể dùng " follow" thay cho " run after " có được k ads ?

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngocha.2401

theo mình thì follow có nghĩa là theo, theo đuổi , về mặt ý nghĩa là không tương đồng với đuổi theo_ một hành động mang tính chất quyết liệt ( mạnh mẽ hơn ) .

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhhuyhcm

sao bài trước cảnh sát đuổi theo là tobe after somthing mà câu này dùng như vậy ko được add

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Làm theo công thức: tobe+after SB của bài trước sai luôn -_-

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/winddwind

the guard is after the boy thì sai chỗ nào hả ad

August 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ratlathaido123

security man chase the boy sai ở chỗ nào hả mọi người?

August 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.