"Tôi làm việc ở bộ Giao thông vận tải."

Dịch:I work in the department of transportation.

July 6, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anh.vn

bộ giao thông vận tải: ministry of transpotation?

July 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.