"Cái điện thoại này thì bị hư."

Dịch:This telephone is out of order.

July 6, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TuyenTruon

This phone is out of service.

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Cung_Phu

Is Broken down

January 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/songthuan08

Trong công nghiệp hay dùng câu này: "This telephone is damaged" Không biết Duolingo thế nào...

March 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

Hình như a làm ở csvc ne

April 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Backtrack1

This telephone is out of work sao ko đc nhỉ? Mình nghĩ out of work nghĩa là nó không hoạt động gần nghĩa hơn out of order chứ nhỉ :(

May 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

This telephone is malfunction được không nhỉ?

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Out of order với out of service có khác nhau không mọi người?

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/10moidung

Out of order là sai vì nghĩa là hết hàng để đặt, còn out of service thì có thể là dừng hoạt động. Ko biết duo có cố vấn ngoại ngữ ko nữa

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/langtu_1979

Có đấy bạn Out of service: là không hoạt động do liên quan đến các lý do sau: hết tài khoản, tắt máy, không có sóng, bị chặn v.v...

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

như nhau

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamvantam245

this telephone is broken thì sai chỗ nào nhỉ?

January 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

cái điện thoại này không sử dụng được

June 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/cuongdaihiep

This phone is rundown

November 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

This phone is broken

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

This telephone is broken down

March 20, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.