"A meal"

Dịch:Một bữa ăn

July 6, 2014

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuynhNga03052005

nghe như a milk

August 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tUb7D

mình giống ba.n

May 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynThTha178700

Hkl j0

August 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nhan747192

Nghe như sữa

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thm499818

Bữa cơm sao lại ko được

February 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lythi83

A meal. Một bữa ăn

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynPhong6

Mình nghe lầm là milk :))))

August 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dotoi

Khổ cậu

September 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tUb7D

mình nghe thành milk

May 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Bogia695732

Đọc sai

April 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguuchan5

Mời các bạn tham gia CLB của mình: W893XD

May 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NgcAnh120922

Cho mk vào vs

June 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tulip1309

Bua an cung duoc ma

June 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/xuxu309044

Mình nghe là milk

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AnAnh2

Nghe nham

June 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nhat991573

A meal. Như a milk

July 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthit646960

Toi dung

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nam76705

''Một bữa''cũng đúng à.

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuytThanh16

Nghe kĩ có hơi khác với milk

November 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrnVnBc5

Bua com lam gi khac bua an dau

January 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DannyNguyn4

mi:l mà đọc như là mɪl

June 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HauLong

Tớ vừa mới bấm một bữa mà đúng

July 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynNguyn266802

Mém bị lừa !

September 10, 2019, 1:33 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.