1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn có cha mẹ không?"

"Bạn có cha mẹ không?"

Dịch:Do you have parents?

July 6, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ti.ay

ad nên gỡ câu này xuống.


https://www.duolingo.com/profile/tranhaphuong2410

đúng rồi, gỡ câu này đi


https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

nói câu này trước mặt người Vn thì...chèp chẹp=>bí bò bí bò....


https://www.duolingo.com/profile/DsDacHuu

gỡ câu này xuống đi add


https://www.duolingo.com/profile/MaiDuc

Sao lai cho may cau nhu the nay vao


https://www.duolingo.com/profile/tuongvy.havy

Do you have và have you got khác nhau thế nào nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/luangothimai

Add đặt câu nào lịch sự chút chứ,có khi nào b hỏi ngta câu này không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.