Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You see a turtle."

Dịch:Bạn thấy một con rùa.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhDao210

Mình dịch "bạn nhìn thấy một chú rùa" có gì sai? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kem.khoaitayy

mình nói nhưng không hề ghi nhận, dù đã nói rất to, và mic mình ổn :ss

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn nói chậm thôi bạn, phát âm từng từ, như thế máy nhận diện dễ hơn (Hệ thống khá nhạy và chấm điểm cũng dễ, chỉ cần ghi nhận được 70% câu là được chấm đúng rồi).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kem.khoaitayy

mình đọc từng từ đấy chứ :<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongnam07

đọc thêm vài lần nữa là ok.

3 năm trước