"Cô bé có những chiếc dĩa."

Dịch:The girl has the plates.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nomad242

Sao cứ lúc có "the" lúc k có "the" cùng 1 câu hỏi mà cứ kêu trả lời sai hoài zị?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia2710

Cứ lúc the lúc không...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhTran1

Mình cũng bị vậy, câu trước vừa là the ducks qua câu sao chọn vậy bị sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Zoroson

mình chọn câu nào cũng để sai hết. >.<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tran2312

mình chọn cả hai luôn <sub>~</sub> mà hình như đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cphzinzin

ÔI tại sao lại có the ở đây. Ad giải thích giúp cái.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Mạo từ a/an/the đặt trước danh từ để cho biết danh từ ấy đề cập đến một hay nhiều đối tượng được xác định(specific) hay không xác định(general).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuocdoivui1601

Sao lại có the vậy ta

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.