"Áo của ai đây?"

Dịch:Whose is the shirt?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hot-tea

Whose coat is it?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/warcraft034

Coat là áo khoác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKhue

Câu trả lời "Whose shirt is this ?" không đúng ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

whose shirt? s k dc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong_Phi

whose shirt is this ? không được chấp nhận à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chip.muvn

Tại sao lúc thì is it ở cuối lúc thì không vậy các bạn?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.