1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bữa ăn tối là cá."

"Bữa ăn tối là cá."

Dịch:The dinner is fish.

July 6, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ngoan296882

Bạn ơi mình được học là không được đặt the trước các bữa ăn, sao ở đây lại dùng the dinner nhở?


https://www.duolingo.com/profile/nguyenphuongcntv

@ckhadung "dinner is fish". Tại sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/HPhmc

sao phải có "the"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.