"Your dogs play."

แปลว่า:หมาของคุณเล่น

January 16, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

ทำไมdog. เติมs ครับ รบกวนผู้รู้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน