"She did not look at me."

แปลว่า:เธอไม่ได้มองที่ฉัน

January 17, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

เธอไม่ได้มองมาที่ฉัน (เธอคนนั้นไม่ได้มองมาที่ผู้ที่พูด ถ้ามองไปควรจะหมายถึงคนอื่นๆ เช่นไม่ได้มองไปที่น้องชาย)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน