"My parents are Chinese but I do not speak Chinese."

Dịch:Ba mẹ của tôi là người Trung Quốc nhưng tôi không nói tiếng Trung Quốc .

July 7, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CherylTran1

Sao k phải là 1 nước nào khác mà lúc nào cũng là trung quốc???

October 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/newvegasxxx

"Bố mẹ tôi là người Hoa nhưng tôi không nói tiếng Trung Quốc". Nên dich thế này để đỡ lặp 2 lần Trung Quốc.

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mrtiennova

thay tung của bằng việt nam đê

November 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huy365514

Mình ko phải làm

December 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dungnakaijma

Mk cũng vậy.

April 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huudai.tran

Bạn làm đúng lắm. Nói tiếng Việt đi. Mau!

March 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Quang918337

Parents : là ba mẹ chứ không phải là bố mẹ hả bạn ? Sao đáp án cứ phải là bà mẹ mới được .

May 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/YH4VE0

Ngu người

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguye975405

Sao tôi dịch đúng mà cứ cho là sai ?

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HienTran754176

Mik ko phải làm

July 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.