"Hegivesmethefood."

Dịch:Anh ta đưa cho tôi đồ ăn .

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHien3

Anh ấy cho tôi thức ăn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungKien6

Anh ấy đưa cho tôi món ăn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhThy2

anh ấy đưa thức ăn cho tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

câu của bạn sẽ là he gives the food for me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

động từ ở thì hiện tại thì được thêm đuôi S phía sau phải không adm ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhaihau

đối với ngôi thứ ba số ít thì khi chia ở hiện tại thêm s or es bạn nhé. tùy từng trường hợp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NoLe859793

Chán quá sai tý mất điểm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

lấy cho tôi thức ăn đi tại sao lại đúng, cái máy này bị lỗi thật.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.