"He gives me the food."

Dịch:Anh ta đưa cho tôi đồ ăn .

July 7, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LeHien3

Anh ấy cho tôi thức ăn

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThanhThy2

anh ấy đưa thức ăn cho tôi

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HiNguyn91683

câu của bạn sẽ là he gives the food for me

January 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrungKien6

Anh ấy đưa cho tôi món ăn

April 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

động từ ở thì hiện tại thì được thêm đuôi S phía sau phải không adm ?

June 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vuhaihau

đối với ngôi thứ ba số ít thì khi chia ở hiện tại thêm s or es bạn nhé. tùy từng trường hợp

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NoLe859793

Chán quá sai tý mất điểm.

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phnglinh973606

Anh ta cho tôi đồ ăn khác gì với anh ta đưa cho tôi đồ ăn

September 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.