1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn không thích hợp."

"Bạn không thích hợp."

Dịch:You do not fit.

July 7, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThanhThy2

you are not suitable?


https://www.duolingo.com/profile/Tranle_UK

mk cũng ghi như vậy T.T


https://www.duolingo.com/profile/vuquyen657

uh,phai la "you are not suitable" chu


https://www.duolingo.com/profile/LuongQuyen

Fit la vua, suit la hop. Cau nay co van de


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Fit : vừa vặn /thích hợp.


https://www.duolingo.com/profile/Dung14391

you do not suit được không bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/ckdung

câu tr̉a lời là: You are not relevant sao lại không được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/tuanlinhdt03tn

You do not convenient , ok?


https://www.duolingo.com/profile/tranphuoctrung

you are not fit =>>> ?


https://www.duolingo.com/profile/VThnhNam15

Bạn đã sai rồi


https://www.duolingo.com/profile/toiditimtoi_gt

you are unsuitable ( câu này nên được chấp nhận chứ)


https://www.duolingo.com/profile/akzonobels

Đây là phân động từ nguyên mẫu, bạn đang dùng tobe rồi


https://www.duolingo.com/profile/YChrysanthemum

you are not appropriate?


https://www.duolingo.com/profile/tronghoang91

"You are not appropriate " được không các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/anhkhoanguyen96

you are not appropriate ?


https://www.duolingo.com/profile/daotribach

Câu này có vấn đề


https://www.duolingo.com/profile/VuBaDoan

You're not fit ?


https://www.duolingo.com/profile/VuBaDoan

You are not suitable ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.