"Bạn không thích hợp."

Dịch:You do not fit.

July 7, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/ThanhThy2

you are not suitable?


https://www.duolingo.com/profile/LuongQuyen

Fit la vua, suit la hop. Cau nay co van de


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Fit : vừa vặn /thích hợp.


https://www.duolingo.com/profile/vuquyen657

uh,phai la "you are not suitable" chu


https://www.duolingo.com/profile/Dung14391

you do not suit được không bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/tranphuoctrung

you are not fit =>>> ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.