"Đọc nó đi!"

Dịch:Read it!

July 7, 2014

10 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Ly_Hoang

Let's read it! Cũng có nghĩa là hãy đọc nó đi chứ nhỉ?

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PagodastoI

Chúng ta hãy đọc nó

August 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanhvu1234

Ko phai do co nghnia la mot su phan khoi cua mot cau chuyen nao do

September 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BuiHaDoQuyen

read it go không được à

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/boy_shatashi

ko chữ go

November 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Ducle71

đây là tiếng bồi, giống như "no star where" hihi

December 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BuiHaDoQuyen

thanhs

January 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lynhphuong

let's read it cung sai huhu

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pthphap

Thêm let's vô nghĩa khác rùi! Read it là đọc nó đi. Còn let's read it là chúng ta hãy cùng đọc nó đi. Khác nhau. Thân!

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuvt89

đâu phải lúc nào cũng chuyển hết nghĩa từ tiếng việt qua tiếng anh hết đâu! phải dịch thoáng đầu mới rộng ra được ^^

November 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.