"Cô ấy uống một ly bia."

Dịch:She drinks a beer.

July 7, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/yano9489

Sao mình dùng "She drinks a glass of beer" lại không đúng nhỉ ?

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

Mình dịch "She drinks a cup of beer" có được khộng ạ ?

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vy_Thao

Beer thì người ta uống bằng spint hay glass thôi bạn, chắc không ai uống bằng cup nên mình nghĩ "a glass of beer" hay "a beer" thì hợp lý hơn

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doannamhai1994

mình cũng dịch như vậy

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dongchiem

thế nào mà lại có " a beer"

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vy_Thao

Biết là không đếm được, nhưng kiểu như nói tắt thành quen đó bạn.

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vy_Thao

Mình cũng làm giống bạn yano

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

"She drinks a glass of beer" nên được chấp nhận. Đây là dạng câu trước đây hay được dùng, bây giờ ít dùng nhưng không sai ngữ pháp!

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/shadow_97

giờ ms biết có a beer cơ đấy?

July 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.