"Trông bạn có vẻ buồn."

Dịch:You appear sad.

July 7, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/KietVoQuang

You look sad cũng được mà :-ss

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.