Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trông bạn có vẻ buồn."

Dịch:You appear sad.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KietVoQuang

You look sad cũng được mà :-ss

4 năm trước